Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Egyenletrendszerek megoldása

A videó bemutatja, hogyan oldhatunk meg egy egyenletrendszert matematikai módszerekkel.


A videóban bemutatott egyenletrendszer megoldása matematikai módszerek alkalmazásával történik. Elsőként a két egyenlet grafikus ábrázolásával próbálkozik az előadó, majd bemutatja, hogyan lehet az x-et kifejezni egyik egyenletből. A megoldás folyamán a második egyenlet mindkét oldalát megszorozza 4-gel, majd összeadja az első és a második egyenletet, aminek eredményeként kiesik az y-érték. A továbbiakban az x értékét kifejezi, majd a második egyenletből kifejezi az y-t. Az eredmények ellenőrzése során mind az x, mind az y értéket behelyettesíti az első egyenletbe. Az előadó a videó végén bemutat még egy példát, melyben a második egyenletet szorozza meg 7-tel, majd összeadja az elsővel. A végeredmény szerint az x értéke -3, az y értéke pedig 3.