Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel 3. példa

Egy egyszerű egyenletrendszer megoldásának bemutatása, amelyben y-t és x-et használunk.


A videó egy egyszerű egyenletrendszer megoldását mutatja be, amelyben y és x változók szerepelnek. Az egyik egyenlet 9x+3y=15, a másik y-x=5 formában van. A megoldás során először kifejezzük y-t a második egyenletből, majd ezt behelyettesítjük az első egyenletbe. Így kapjuk meg az x értékét, majd az y értékét is kiszámoljuk. Az eredményül kapott megoldás (x=0, y=5) a két függvény metszéspontját jelenti a koordináta rendszerben. A videó részletesen bemutatja a megoldási folyamatot, és grafikusan is szemlélteti a metszéspontot.