Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel 2. példa

Egy behelyettesítéses módszerrel megoldott egyenletrendszer bemutatása.


A videóban bemutatott egyenletrendszer megoldása a behelyettesítéses módszerrel történik. Az első egyenlet y=4x-17,5, a második pedig y+2x=6,5. Az első egyenletből kapott y értéket behelyettesítjük a másodikba, majd a két oldalt egyenlővé téve megoldjuk az egyenletet. Az így kapott x értéket visszahelyettesítjük az első egyenletbe, így megkapjuk az y értéket. A megoldás az x=4, y=-1,5 pont, mely a két függvény metszéspontja a koordinátarendszerben.