Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet és függvény

A videó bemutatja, hogyan határozzuk meg különböző egyenletek formáit egy adott függvény ábrázolása alapján.


A videóban egy koordinátarendszerben ábrázolt függvényt vizsgálunk, melynek pontjai jól láthatóan meg vannak jelölve. Három különböző egyenlet formát írunk fel: y=mx+b, y-y1=m(x-x1), és ax+by=c. Meghatározzuk a meredekséget, melyet a függvény y- és x-értékeinek növekedésével állapítunk meg, és a metszéspont értékét az y tengellyel. A videó végül bemutatja, hogyan felelnek meg ezek az egyenletek a függvény ábrázolásának.