Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet ábrázolása koordinátarendszerben 6. példa

Az videó bemutatja, hogyan ábrázolhatók egyenletek függvényekként a koordinátarendszerben.


A videóban két egyenletet vizsgálunk meg, amelyeket függvényként ábrázolunk a koordinátarendszerben. Az első egyenletet, 'y = 2x - 4, 3, x', egyszerűsítjük '3x - 1'-re, majd megvizsgáljuk a függvény meredekségét és zérus helyét. Megállapítjuk, hogy a meredekség 3, vagyis az y tengelyen 3 egységgel nő a függvény értéke minden x tengely menti 1 egységnyi elmozdulás esetén. A második egyenlet, 'y = 2x x - 4, 3, x', szintén átformálásra kerül, itt '3x - 5'-re változik. A meredekség itt is 3, de a zérus hely -5. Mindkét függvényt ábrázoljuk a koordinátarendszerben, megmutatva, hogyan követhetjük nyomon az x és y értékek változását. A videó érthető és hasznos betekintést nyújt a függvények vizualizációjába és az egyenletek ábrázolásába.