Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet ábrázolása koordinátarendszerben 2. példa

Az egyenlet ábrázolása koordináta rendszerben, a meredekség és a zérus hely értelmezése.


A videó bemutatja, hogyan ábrázolható egy adott egyenlet a koordináta rendszerben. Első lépésként az egyenletet átalakítjuk 'y = mx + b' formába, ahol az 'm' a meredekséget, a 'b' pedig a zérus helyet jelenti. Ebben az esetben, a meredekség -2, míg a zérus hely -4. Ezt követően a koordináta rendszerben megnézzük, hogy ezek az értékek hogyan jelennek meg. A függvény -4-nél metszi az y tengelyt, és meredeksége -2, ami azt jelenti, hogy minden egyes lépésben 2 egységet megyünk lefelé és 1-et előre. A függvény ezt követi mindkét irányban a zérus helytől. Tehát a videóban látható függvény és az egyenlet közötti összefüggés a meredekség és a zérus hely meghatározásával érthető meg.