Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet ábrázolása koordinátarendszerben 12. példa

A videó bemutatja, hogyan lehet egy függvény egyenletét meghatározni a koordinátarendszerben.


A videóban látható egy koordinátarendszer és egy függvény. A cél az, hogy megtaláljuk az egyenletet, amiből a függvény származhatott. Ehhez segítségül hívjuk az y=mx+b képletet, ahol b a zérus hely, ami azt jelenti, hogy az y-tengelyen ezen a ponton metszi a függvényünk a tengelyt, ez a videó esetében +3. A meredekség meghatározása a következő lépés, ami a delta y és delta x hányadosa. Végül az egyenlet, amiből kiindul a függvény: y = -3/2x + 3. A videó rámutat, hogy minden pont, amit a függvény felvesz a következő ponthoz, 3 az y-on, 2 az x-en megy.