Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet ábrázolása koordinátarendszerben 11. példa

A videó bemutatja, hogyan lehet megfejteni egy koordináta rendszerben ábrázolt függvény egyenletét.


A videóban egy ábrázolt függvény egyenletének megfejtését látjuk egy koordináta rendszerben. A függvény egyenletének megállapításához a 'y = mx + b' képletet használjuk, ahol 'b' a függvény metszéspontja az y tengellyel, 'm' pedig a meredekség, ami a delta y és delta x hányadosa. A példa szerint a függvény 'y = 5/3x - 3' egyenletből származtatható.