Elsőfokú egyenletek elemzése és ábrázolása

Egyenlet ábrázolása koordinátarendszerben 10. példa

A videó egy elsőfokú függvény ábrázolását mutatja be egy koordinátarendszerben.


A videóban egy koordináta rendszeren belül ábrázolunk egy elsőfokú függvényt, használva a 'y = mx + b' képletet. A 'b' értéke az a pont, ahol az y tengely metszi a függvényt, míg az 'm' a meredekséget jelöli. A meredekség a y tengelyen történő növekedés és az x tengelyen történő elmozdulás hányadosa. A videó bemutatja, hogyan lehet értelmezni és manipulálni ezeket az értékeket a függvényben, hogy megértsük annak viselkedését és jellemzőit. Az ábrázolt függvény végső egyenlete 'y = -1/2x - 2'.