Függvények

Egyenes arányosság 4. példa

Egy test egyenes vonalú, egyenletes mozgásának bemutatása és az egyenes arányosság kiszámolása a világűrben.


Ez a videó bemutatja, hogyan végez egy test, amelyet nem érnek erőhatások, egyenes vonalú, egyenletes mozgást a világűrben. Az előadó azzal a tényezővel foglalkozik, hogy a test által megtett út egyenesen arányos az eltelt idővel, és ezt szemlélteti egy példán keresztül, ahol a test 4 óra alatt 1000 km-t tesz meg. A videó megmutatja, hogyan határozható meg az egyenes arányosság arányszáma, ami a megtett út és az eltelt idő hányadosa. Az eredmény 250 km/h, ami azt jelenti, hogy a test sebessége állandó és egyenesen arányos az idővel.