Egyenlet- és egyenlőtlenség-rendszerek

Egybeeső függvények

A videó bemutatja, hogyan oldható meg grafikusan egy egyenletrendszer, melynek végtelen számú megoldása van, mert a két egyenlete egybeesik a grafikonon.


A videóban egy két egyenletből álló rendszer grafikus megoldását látjuk. Az első egyenlet 4x+2y=16 formában van, míg a második y=-2x+8 formát ölt. A második egyenlet már a szükséges y=mx+b formában van, az elsőt viszont át kell alakítani. A második egyenlet ábrázolása után a nézők meglepődnek, amikor kiderül, hogy az első egyenlet átalakításával ugyanazt a függvényt kapjuk. Ebből következik, hogy az egyenletrendszernek végtelen számú megoldása van, hiszen minden x-y koordináta, amit a függvény felvesz, megoldása az egyenletrendszernek.