Kidolgozott példák

Deltoid területe feladat

A videóban a deltoid területének kiszámítását mutatjuk be képlettel és a háromszögek területével.


A videóban egy deltoid területét számítjuk ki, melynek szomszédos oldalai egyenlő hosszúságúak, valamint átlói merőlegesek egymásra. A terület kiszámításához először használjuk a klasszikus képletet, majd ellenőrzésképpen a deltoid négy háromszögének területét számoljuk össze. Mindkét módszerrel azonos eredményt, 168 négyzet egységet kapunk, ami megerősíti a számítások helyességét.