Többtagú függvények

Binomiális tétel 1. rész

A binomialis tétel bemutatása és alkalmazása a hatványozásban.


Ez a videó bevezetést ad a binomialis tételhez, amely lehetővé teszi kéttagú összegek hatványozásának leegyszerűsítését. A tétel bemutatja, hogyan lehet meghatározni a hatványozás eredményét anélkül, hogy minden egyes lehetséges szorzás eredményét ki kellene számolni. A videó részletesen bemutatja a tétel alkalmazását egy példán keresztül, ahol a 'a plusz b' kifejezést emeljük negyedik hatványra. A videó végén megemlíti, hogy a binomialis tételben szereplő együtthatók a Pascal-háromszög sorait alkotják.