Trigonometria alapjai

A szinuszfüggvény jellemzése

A videó bemutatja a szinuszfüggvény jellemzőit, beleértve az értelmezési tartományt, értékkészletet, periódikus jellegét és a zérus, maximum és minimum helyeket.


A videóban a szinuszfüggvény jellemzését ismerhetjük meg. Először is, a szinuszfüggvény értelmezési tartománya folytonos, azaz az egész számegyenesen értelmezve van. Értékkészlete a -1 és +1 közötti számok halmaza. A függvény periódikus, két pi szerint ismétlődik a mintázata. Ezen kívül a szinuszfüggvény egy periódusának első negyedéig növekszik, majd a második és harmadik negyedben csökken, a negyedik negyedben ismét növekszik. A videóban továbbá a szinuszfüggvény grafikonjának rajzolását és a periódusának jellemzését is láthatjuk.