Mátrixok

2x2-es mátrix inverze

Elmagyarázom, hogy hogyan határozzuk meg egy 2x2-es mátrix inverzét.


A videóban bemutatom, hogyan határozható meg egy 2x2-es mátrix inverze. A mátrix inverzének meghatározásánál használjuk a determináns és az adjungált fogalmát. A mátrix inverzét úgy kapjuk meg, hogy a determináns reciprokát szorozzuk a mátrix adjungáltjával. A videóban továbbá bemutatom a folyamatot egy konkrét példán keresztül, ahol egy 2x2-es mátrix inverzét határozzuk meg. Végül ellenőrizzük az eredményt, hogy valóban az egységmátrixot kapjuk-e, ha a mátrixot és az inverzét összeszorzom.